UNDERHÅLLSPLAN

Föreningens största tillgång är fastigheten


Att vårda och utveckla fastigheten är centralt för bostadsrättsföreningens medlemmars trivsel och ekonomi. En välgjord underhållsplan skapar en jämnare avgiftsutveckling och minimerar risken för obehagliga kostsamma överraskningar. Vi tar fram en underhållsplan för fastighetens alla byggnadsdelar för att möjliggöra ett regelbundet och välplanerat underhåll för framtiden.
 

Underhållsplan - ett levande dokument


I underhållsplanen sammanställs kostnader för alla byggnadsdelar och även vilken avsättning som behöver göras årligen till underhållsfonden. Detta möjligör att er underhållsplan inte bara täcker in de kommande 5 eller 50 åren utan hela livslängden för er fastighet. Vi skapar ett levande dolument till er bostadsrättsförening som både nuvarande och kommande styrelse kan använda som ett planeringsverktyg för framtiden. 

Underhållsplanen fungerar även som ett viktigt verktyg till den ekonomiska budgeten. 

En underhållsplan skall svara på följande frågor:
  • Vad behöver åtgärdas och när?
  • Vad kommer det att kosta?
  • Hur mycket behöver föreningen avsätta årligen till underhållsfond?

Uppbyggnad av underhållsplanen


I underhållsplanen sammanställs alla kostnader under rätt byggnadsdel och även vilken avsättning som behöver göras årligen till underhållsfonden. I den medföljande tekniska beskrivningen behandlas de olika byggnadsdelarna i detalj med kommentarer och rekommendationer på lämpliga åtgärder. 


Underhållsplanen visar bl.a.

  • Uppskattad kvaravarande livslängd för olika byggnadsdelar
  • Tidsintervall för underhåll
  • Byggnadsdelarnas skick
  • Så korrekt avsättning till underhållsfonden som möjligt

Genom en god underhållsplan skapar vi lägre boendekostnader, högre marknadsvärde och trivsel i föreningen.

 
Braheds Förvaltning AB Telefon E-post site created and hosted by skandiaweb
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö
Tel. 040-64 44 250
 
info@braheds.se