Exempel från förvaltningar

Nedan har vi beskrivit några av de fall där vi har sparat pengar åt bostadsrättsföreningen genom att se över deras avtal och redovisning.

Fel momsredovisning, fel vattenmätare och hyreskontrakt som inte omförhandlats.   
En bostadsrättsförening har kunnat sänka sina avgifter med ca 20 % efter vi tagit över förvaltningen. Stora besparingar har gjorts genom omförhandling av kontrakt samt genomgång av fastighetens drift avseende värmeförbrukning vatten och el.

 

Tidigare förvaltning hade gjort fel momsavdrag vilket gjorde att föreningen missat ca 145 000:- i momsavdrag. Efter rättning kunde föreningen få tillbaka över 72 000:- från Skatteverket.

Hyreskontrakt för lokaler hade inte omförhandlats i tid, varför föreningen hade debiterat ca 70 000:- för lite i hyra per år i tre år.

För stora vattenmätare var installerade varför föreningen betalade ca 20.000:- för mycket i avgifter per år.

 


 

Differentierade insatser.

Finansieringen av de bostadsrättsföreningar som bildades på 80- och 90-talet sker ofta genom lån i föreningen. Detta medför att man har dyr finansiering, dels genom att man är högt belånade, och dels att medlemmarna inte kan göra skatteavdrag för räntekostnader för sitt boende.

Vi har tagit fram och hjälpt till att ändra stadgar så att medlemmarna kan göra en frivillig tilläggsinsats och genom upphandling av fördelaktiga lån till medlemmarna kunnat sänka kostnaderna. Genom medlemmarnas skatteavdrag skapas utrymme för att amortera skulden och detta har inneburit att man kan bli skuldfria på ca 25 år.

Detta har även inneburit att värdet på medlemmarnas bostadsrätter stigit mer än de skulle ha gjort annars.

 
Braheds Förvaltning AB Telefon E-post site created and hosted by skandiaweb
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö
Tel. 040-64 44 250
 
info@braheds.se