Ekonomisk FörvaltningEkonomisk Förvaltning av Bostadsrättsföreningar


Vi har förvaltat fastigheter sedan 1977 och sedan 2005 har vi specialsierat oss på bostadsrättsförvaltning. Vi förvaltar allt från mindre bostadsrättsföreningar med endast tre lägenheter till större med 150 lägenheter.

Vi tillhandahåller en fullservice till våra kunder gällande ekonomisk- och adriministrativ förvaltning. Vi erbjuder:

 • Medlemsförteckning
 • Avgiftshantering
 • Hantering av betalningspåminnelser
 • Inkasso
 • Kundtjänst
 • Reskontrahantering
 • Posthantering
 • Bokföring
 • Budgetförslag
 • Uppgiftsskyldighet
 • Kontrolluppgifter
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Styrelsearvode
 • Skatter
 • Skriva hyresavtal


 

Fel momsredovisning, fel vattenmätare och hyreskontrakt som inte omförhandlats.


Genom den samlade erfarenhet som finns inom företaget kan vi ta ett helhetsgrepp om er bostadsrättsförening och leta efter besparingsmöjligheter. Nedan har vi beskrivit några av de fall där vi har sprat pengar åt bostadsrättsföreningar genom att se över deras avtal och redovisning.

En bostadsrättsförening har kunnat sänka sina avgifter med ca 20 % efter att vi tagit över förvaltningen. Stora besparingar har gjorts genom att omförhandling av kontrakt samt genomgång av fastighetens drift avseende värmeöfrbrukningen, vatten och el.

Tidigare förvaltning hade gjort fel momsavdrag vilket gjorde att föreningen missat ca 145 000 kr i momsavdrag. Efter rättning kunde föreningen få tillbaka över  72 000 kr från Skatteverket.

Vi fick skatteverket att uppdatera sina riktlinjer för momsavdrag vilket gav en förening 72 000 kr tillbaka. 
 

 
Braheds Förvaltning AB Telefon E-post site created and hosted by skandiaweb
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö
Tel. 040-64 44 250
 
info@braheds.se