Idén är enkel - Vi finns till Er hjälp när det behövs och tjänsten anpassas efter föreningens behov.

Aktiv Förvaltning


Vår aktiva förvaltning är en tjänst för de som önskar att vi tar större del i arbetet med förvaltningen. Det kan vara rådgivning av juridisk karaktär, styrelsearbete m.m.


Många gånger krävs det att någon utomstående kan utföra en neutral utredning eller svara opartiskt men korrekt i viktiga frågor - att fungera som bollplank åt föreningen.
Vi har både kunskapen och erfarenhet från olika föreningar samt den juridiska kompetensen att biträda styrelsen.

Vi kan också omförhandla leverantörsavtal eller se över era bank- och försäkringsvilkor.

 

Med en aktiv förvaltning tar vi gemensamt fram en aktivitetsplan för de tjänster ni önskar för det kommande året.
 


Vi börjar med en genomgång av föreningens verksamhet, vilket i korthet innebär att vi gemensamt upprättar en handlingsplan för det kommande året och vilka tjänster ni förväntar av oss.

Vårt mål är att styrelsen skall känna sig trygg i sina uppgifter och anlita vår hjälp då den behövs.
 

Vi erbjuder er:

  • Styrelsearbete med rådgivning
  • Vägledande förhandlingspartner
  • Fastighetsanalyser
  • Översyn av bank- och försäkringsavtal
  • Rådgivning
  • Genomgång av leverantörsavtal
  • Aktivitetsplan

 

 

 
Braheds Förvaltning AB Telefon E-post site created and hosted by skandiaweb
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö
Tel. 040-64 44 250
 
info@braheds.se