Våra Tjänster


 

Ekonomisk Förvaltning

 

Vi är specialiserade inom fastighetsekonomi och arbetar kontinuerligt för att utvecklas. 


Naturligtvis är vår redovisningstjänst helt webbaserad så att styrelsen ständigt har tillgång till bokföringen.

Braheds finns tillgängliga för både styrelse och boende. Vi skräddarsyr våra tjänster efter era behov.

 • Avisering av avgifter och hyror
 • Löpande bokföring och bokslut
 • Budgetering och rapportering
 • Hantering av skatter och avgifter
 • Kontakt med myndighet
 • Lägenhetsförteckning
 • Pantsättning och överlåtelser


Läs mer om Ekonomisk Förvaltning här! 

Aktiv Förvaltning


Vår Aktiva Förvaltning är en tjänst för de som önskar att vi tar större del i arbetet med förvaltningen. Det kan vara rådgivning av juridisk karaktär, styrelsearbeten m.m.


Vi kan även omförhandla era leverantörsavtal och se över era bank- och försäkringsvillkor.

Med en Aktiv Förvaltning tar vi gemensamt fram en aktivitetsplan för de tjänster ni önskar för det kommande året.
 • Styrelsearbete
 • Vägledande förhandlingspartner
 • Fastighetsanalyser
 • Översyn av bank- och försäkringsavtal
 • Rådgivning
 • Genomgång av leverantörsavtal
 • Aktivitetsplan
Läs mer om Aktiv Förvaltning här!

Teknisk Förvaltning


Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda er teknisk förvaltning.

I den ryms det fortlöpande reparationer och renhållning av byggnader och mark. Löpande tillsyn är också en viktig detalj som bör vara med i ett uppdrag.

Vi har kompetensen och kunskapen för att leda detta arbete. 
 • Avrop felavhjälpande underhåll
 • Regelbunden rondering
 • Felanmälan
 • Fastighetsskötsel
 • Städning och fönsterputsning
 • Mark och trädgård
 • Drift av värmesystem, ventilation och VVS

Läs mer om Teknisk Förvaltning här!

Underhållsplan


Vi tar fram en underhållsplan för fastighetens alla byggnadsdelar för att möjliggöra ett regelbundet och välplanerat underhåll.

Underhållsplanen omfattar bland annat:
 • Förväntad livslängd för fastighetens alla delar
 • Tidsintervall för underhåll
 • Byggnadsdelarnas allmänna skick
Läs mer om Underhållsplan här!

Energioptimering


Genom att energioptimera er fastighet hjälper ni både miljön och er själva! En av de största utgifterna en bostadsrättsförening har är energikostnader, och en energioptimering analyserar vilka besparingsmöjligheter som finns.
En energioptimering innehåller:
 • Genomgång av energiförbrukning
 • Analys av besparingsmöjligheter och pay-off
 • Verkställande av åtgärder genom projekt
 
Braheds Förvaltning AB Telefon E-post site created and hosted by skandiaweb
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö
Tel. 040-64 44 250
 
info@braheds.se