• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
Förfrågan
Namn
E-post
Meddelande 
 

Få en kostnadsfri analys!


Vi på Braheds erbjuder en kostnadsfri analys av er förening


►Vilka driftskostnader är för höga?


►Var kan ni göra besparingar?


►Hur ligger era kostnader till jämfört med liknande Bostadsrättsföreningar?

 

Läs mer...

 

Kontakta oss

Braheds Förvaltning AB
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö
 

Växel 09.00 - 16.00
Tel. 040-64 44 250
Fax. 040-64 44 259
E-post info@braheds.se

Senaste nytt

Nekas återköp av bostadsrätter på Elmsta Udde
Från och med tillträdet har kärandena haft problem med bland annat vattenläckage i de nybyggda bostadsrätterna. Visserligen kvarstår vissa fel i lägenheterna även efter bostadsrättsföreningens åtgärder, men hovrätten är överens med tingsrätten om att felen inte är av så väsentlig betydelse att de ger rätt till uppsägning och återköp av lägenheterna.
Källa: Nekas återköp av bostadsrätter på Elmsta Udde, Juridik idag, 2013-11-12, Svea Hovrätt, Mål.nr. T 9536-12.
 
BRF kan ej tvinga medlem ta bort balkongspaljé
Tingsrätten ansåg att bostadsrättsföreningen - med hänvisning till föreningsstadgans förbud mot spaljéer - hade rätt att kräva av medlemmen att hon skulle montera ned spaljén på balkongen. Men då föreningens begäran i princip är en begäran om återställande, vilket inte är en känd rättsföljd enligt bostadsrättslagen (BRL) eller rättspraxis när en medlem brutit mot en av styrelsen meddelad föreskrift, kan föreningens käromål på denna grund inte bifallas, fastslår hovrätten. Den uppsatta spaljén kan ej heller anses vara en väsentlig förändring enligt 7 kap. 7 § (BRL).
Källa: BRF kan ej tvinga medlem ta bort balkongspaljé, Juridik idag, 2013-11-22 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål.nr. FT 194-13.
 
Välkommen till BRAHEDS FÖRVALTNING

- En aktivare förvaltning

Vi är specialister på bostadsrättsförvaltning och besitter en stor kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision, juridik och byggentreprenader.

Detta innebär förutom att vi ser över totalekonomi och finansiering att vi även ser över tekniska lösningar, utvecklingsmöjligheter, regelverk och juridik. Dessutom bevakar vi nyheter inom fastighetsförvaltning.


Ring idag för en kostnadsfri analys!

 

 
Braheds Förvaltning AB Telefon E-post site created and hosted by skandiaweb
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö
Tel. 040-64 44 250
 
info@braheds.se